BDMT

Brancheforeningen af
Danske Mentaltrænere

Brancheforeningen af 
Danske Mentaltrænere

En forening for certificerede mentaltrænere der arbejder med evidensbaseret mentaltræning

A-medlemmer

Liste over A-medlemmer

Organisationer, der udbyder Mentaltræneruddannelser og certificerer Mentaltrænere efter foreningens regelsæt om dette.

A-medlemmer:

Empowermind
Poppelgårdvej 7, 2. sal.
2860 Søborg
45 70 220 227
info@empowermind.dk
https://empowermind.dk/

Kravene til a-medlemmer:
Danske Mentaltrænere der kan optages i BDMT, skal være trænet efter et træningskoncept, der indeholder de tre nedenfor beskrevne grundforudsætninger. Forudsætningen for optagelse som A-medlem, er derfor at organisationen kan dokumentere at deres mentaltræneruddannelser baseres på og inkluderer disse tre elementer.

1. Der undervises i Mentaltræning baseret på nedenstående definition.
2. Der undervises efter en evidensbaseret læringsmodel, godkendt af BDMT, der tager udgangspunkt i læringskonceptet PITAL. 
3. Der indtænkes evidensbaserede compliance-strategier, i henhold til de af BDMT valgte standarder.

Læse mere under medlemskab